$100,000

According-To-Plan-A-e
According-To-Plan-B-e
According-To-Plan-C-e